Teatersällskapets styrelse

Drag dig inte för att kontakta oss!

Maila oss på info@sollentunarevyn.se

eller kontakta oss per mobil:

 

 

Ordförande

Ingwar Åhman-Eklund

Mobil 073 - 424 69 30

ingwar@doers.se

 

Sekreterare

Arne Loven

Mobil 073 – 933 20 06

 

Kassör

Ragnhild Blomdahl

Mobil 073 – 428 02 42

 

Vice ordförande

Greger Lundqvist

Mobil 070 – 566 92 99

 

Ledamöter

Bo Färjare

Mobil 073 - 052 07 22

 

Ing-Marie Holmgren

Mobil 073 – 690 10 63

 

Mushtaq Ahmad

Mobil 070 – 790 83 68